Det er endnu engang blevet tid til årsafslutningen

06-11-2023
Årsafslutning 2023 Regnskab

Igen i år har vi samlet alle tidsfrister og vejledninger på en særskilt side for årsafslutningen her på vores hjemmeside.

Husk at opdatere kontaktpersoner for årsafslutningen i Kundeportalen

For at sikre, at vigtige oplysninger om årsafslutningen når de relevante modtagere, bedes I venligst kontrollere, at de rette kontaktpersoner er anført i Kundeportalen og er tildelt rollerne "Primær regnskabskontakt" og/eller "Kontaktperson - Regnskab" i Kundeportalen.

Det er vigtigt, at information om kontaktpersoner er opdateret senest den 10. november 2023.

Kontaktpersoner på regnskabsområdet i Statens Administrations Kundeportal.

Bemyndigelseserklæring vedr. P13.1

Kundens ansvar: I henhold til opgavesplittet har kunden ansvaret for, at bilag, der fremsendes til behandling hos Statens Administration i p 13.1, fremsendes af bemyndigede personer.


Tidligere bemyndigelseserklæring: I drejebøgerne i Kundeportalen for kreditor- og finansområdet under menuen ”Opgaver” finder du den tidligere uploadede bemyndigelseserklæring med titlen "Generel bemyndigelseserklæring på økonomiområdet." Det anbefales at kontrollere denne erklæring for at sikre, at de korrekte personer er bemyndigede til at fremsende bilag til behandling i periode 13.1.

Billedet viser placeringen af bemyndigelseserklæringen i Statens Administrations Kundeportal.

Rettelser og opdateringer: I bemyndigelseserklæringen skal det angives, hvem der kan fremsende bilag til behandling i periode 13.1. Det skal også fremgå, hvilke fagområder den enkelte har bemyndigelse til at godkende.


Hvis der er rettelser til bemyndigelseserklæringen, skal en ny version sendes til . Skabelon for bemyndigelseserklæringen er tilgængelig på statens-adm.dk/aarsafslutning ved udgangen af uge 45.


Vedligeholdelse af bemyndigelseserklæringen: Løbende vedligeholdelse af bemyndigelseserklæringen er af afgørende vigtighed, da bestillinger til Statens Administration ellers afvises, hvis de ikke er i overensstemmelse med den givne bemyndigelse.


Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Kundebetjeningen på tlf.: 3392 9800.