Nyt om blanketter i Lønportalen

Kun relevant for jer, der anvender Lønportalen til indberetning af ferieafregning/fratrædelse.

Seniorbonusdage

Der er nu oprettet et nyt felt til brug for indberetning af ikke afholdte seniorbonusdage i forbindelse med fratrædelse direkte på ferieafregningsblanketten ’Løn: afregning af ferie’ i Lønportalen.

Ferieafregning/anmeldelse af fratrædelse

Der er nu oprettet et nyt felt til anmeldelse af fratrædelse på blanketten ’Løn: Afregning af ferie’ i Lønportalen.

Det betyder, at der ikke længere skal indsendes en blanket både til fratrædelse og ferieafregning, hvis det sker på samme tid.

Fratrædelsesblanketten skal stadig anvendes i de tilfælde, hvor der kun skal ske fratrædelse, eller der skal ske anden udbetaling end feriepenge i forbindelse med fratrædelsen.

Anmeldelse af fratrædelse

På blanketten ’Anmeldelse af fratrædelse’ er det nu muligt ved fratrædelsesårsag ’15 Orlov/tjenestefrihed uden løn (med lønanciennitet)’ og ’16 Orlov/tjenestefrihed uden løn (lønanciennitet)’ at indberette sidste dag med tjenestefri/orlov.