2. godkenderfunktion implementeret i Statens Lønløsning

Med indførelse af den obligatoriske 2. godkenderfunktion styrker Økonomistyrelsen lønkontrollen i Statens Lønløsning. ’Fire øjne-princippet’ sikrer en funktionsadskillelse og afhjælper risiko for svig.

For jer som kunder er der behov for en særlig opmærksomhed på rettidig godkendelse af egne indberetninger, da ikke-godkendte indberetninger medfører, at medarbejderen får standset lønnen. Der skal i så fald ske en acontoudbetaling for at sikre lønudbetaling.

Læs mere om 2. godkenderfunktionen på Økonomistyrelsens hjemmeside