Undgå tabt refusion ved medarbejderens manglende medvirken

13-06-2023
Refusion Statens Administration Løn

I øjeblikket oplever Statens Administration et stigende antal sager med tabt refusion grundet medarbejderens manglende medvirken til ekspedition af sagen.

Hvis en medarbejder ikke ønsker at medvirke, modtager man et orienteringsbrev i eBoks. For jer som kunder er det jeres opgave at få afklaret forholdet. Hvis det beror på en fejl, skal medarbejderen omgående kontakte kommunen for at undgå tab af refusion.

Det er i øvrigt også vigtigt, at Statens Administration får besked fra jer, såfremt kommunen genåbner en sag.

Afslagsbreve og genåbning af sager sendes til Statens Administration via blanketten ”Andre indberetninger” i Lønportalen. Vær opmærksom på om virk.dk er opsat således, at der modtages beskeder i eBoks.