Status på tilsynet med Statens Administration 2022

29-06-2023
Statens Administration Løn Regnskab Refusion

Kontor for Revision og Tilsyn, der varetager Finansministeriets departementale tilsyn med blandt andet Statens Administration, har afgivet sin årlige tilsynsberetning til Statens Administrations kunder.

Kontor for Revision og Tilsyn udarbejder årligt en status på tilsynet med Statens Administration og Statens Administration som databehandler. Begge produkter offentliggør vi til brug for vores kunders information og egen opfølgning på brugen af Statens Administration.

Tilsynet vælger årets tilsynsaktiviteter ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. For 2022 har tilsynet gennemført opfølgning på tidligere tilsynsbemærkninger og gennemgang af udvalgte nøglekontroller inden for hovedområderne løn- og regnskabsmæssige udbetalinger, brugerrettighedsstyring samt informationssikkerhed og GDPR.

Der er ved tilsynets opfølgninger og gennemgange fremført tilsynsbemærkninger og anbefalinger, som bidrager til yderligere at styrke de interne forretningsgange og kontroller i Statens Administration. Der afrapporteres desuden særskilt på tilsynet med Statens Administration som databehandler. Tilsynet omfatter de forpligtelser, der påhviler Statens Administration som databehandler i henhold til databeskyttelsesforordningen.

Læs mere om tilsynet med Statens Administration