Søgning af refusion for medarbejdere på fleksjobordning er genoptaget

Vedtagelsen af Finansloven 2023 den 16. maj betyder, at Den statslige fleksjob-ordning nu igen er åben for søgninger. Søgningen af 1. kvartals tilskud hos Den Statslige fleksjobordning har inden da været udskudt, da vi afventede de nye refusionssatser for 2023.

Statens Administration søger af administrative årsager altid den statslige fleks-jobordning samtidig med søgningen af det kommunale tilskud. Derfor søges begge tilskud nu.

Vi forventer, at søgningerne afsluttes senest den 21. juni 2023.