Sidste frist for indsendelse af bilag – årsafslutning 2022

10-01-2023
Årsafslutning 2022

Bemærk venligst, at absolut sidste frist for indsendelse af bogføringer via IndFak og DDI til Statens Administration for periode 12 er:

Torsdag den 12. januar 2023 kl. 12.00

Posteringer, der kommer senere, bogføres i periode 13.1.

Skulle ovenstående tidsfrister give udfordringer, eller har I spørgsmål, bedes I kontakte Kundebetjening på .

(Dette vedrører ikke FGU-skolerne)