Regnskabserklæringen periode 12 og 13

19-01-2023
Årsafslutning 2022

Statens Administration lukker regnskabserklæringen for periode 12 fredag den 20. januar 2023. Hvis I ønsker, at Statens Administration skal følge op på jeres kvitteringssvar for periode 12, med eventuelle rettelser til periode 13.1, bedes I kvittere for regnskabserklæringen i SKS indsende kvitteringssvaret senest onsdag den 25. januar 2023.

Statens Administration lukker regnskabserklæringen for periode 13 torsdag den 16. februar 2023, og I bedes kvittere for regnskabserklæringen i SKS og indsende kvitteringssvaret senest fredag den 24. februar 2023.