Nyt om refusionsblanketter

Statens Administration har oprettet fire nye refusionsblanketter og ændret tre eksisterende. Læs om ændringerne her og få det fulde overblik på statens-adm.dk.

Ny blanket: ’Refusion: AUB-, VEU- og SVU-godtgørelse’

Blanketten ’Refusion: AUB-, VEU- og SVU-godtgørelse’ er oprettet for at sikre effektiv sagsbehandling af disse blanketter, der hidtil har været samlet under ’Refusion: Andre indberetninger’. Blanketten anvendes udelukkende til indsendelse af breve vedrørende forhåndsregistrering af AUB-, VEU- og SVU-godtgørelse.

Ny blanket: ’Refusion: Breve fra myndigheder’

Flere har forespurgt særskilt blanket til indsendelse af breve fra myndigheder, der ikke kræver 2. godkendelse for at lette sagsgangen. Se link for breve, der indsendes på blanketten ’Refusion: Breve fra myndigheder’.

Ny blanket: ’Refusion: Graviditetsbetinget sygefravær (både ny og opfølgning på eksisterende)’

Der er oprettet to selvstændige blanketter for nyt og eksisterende graviditetsbetinget sygefravær for at lette den interne sagsbehandling. Tidligere var disse to indeholdt i henholdsvis ’Refusion: sygemelding (ny)’ samt ’Refusion: opfølgning på eksisterende sygdom’ som valgmulighed i en rullemenu.

Opdateret blanket: ’Refusion: Andre indberetninger’

Blanketten ’Refusion: Andre indberetninger’ er opdateret i forhold til, hvilke bevillinger (til oprettelse af ny sag) blanketten må og ikke må vedrøre. For eksempel at udbetalingsmeddelelser altid skal indsendes på blanketten ’Refusion: Udbetalingsmeddelelser’.

Opdateret blanket: ’Refusion: Anmeldelse af barsel’ ændrer navn

Blanketten ’Refusion: Anmeldelse af barsel’ får nyt navn til ’Refusion: Anmeldelse af graviditetsorlov’ som afklaring af, at denne kun må benyttes til forventet graviditetsorlov for mor og ikke far/medmor.

Opdateret blanket: ’Refusion: Raskmelding’ ændrer navn

Blanketten ’Refusion: Raskmelding’ får nyt navn til ’Refusion: Raskmelding af fuldtidssyge’ for at tydeliggøre, at raskmelding af delvis sygefravær anmeldes via blanketten ’Refusion: Opfølgning på eksisterende sygdom’.

 

Se alle refusionsblanketter og deres frister på statens-adm.dk