Drejebøgerne er opdateret i Kundeportalen

15-12-2023
Statens Administration Løn Regnskab Årsafslutning 2023

Drejebøgerne er et vigtigt arbejdsredskab i Statens Administration, som understøtter, at vi på bedst mulige måde kan løse jeres løn- og regnskabsopgaverne. Heri indeholdes nemlig de oplysninger, som er særlige lige netop for jer og som skal tages i betragtning i den løbende opgavevaretagelse.

Et så vigtigt redskab skal naturligvis altid være opdateret, let anvendeligt og forståeligt. Derfor har vi i Statens Administration arbejdet på en ensretning af strukturen i drejebøgerne. Vi har desuden indledt en sproglig og indholdsmæssig opdatering, men vi er ikke i mål endnu.

Det videre arbejde med udvikling af Kundeportalen

I 2024 fortsætter vi arbejdet med drejebøgerne, og vil også gerne i dialog med jer, vores kunder, om drejebøgernes indhold. I får nærmere besked, når vi igangsætter denne del.

For nu er det alene en status på, hvor vi er i arbejdet, og at vi har hørt jeres tilbagemeldinger om behovet for opdatering og involvering heri, hvilket er afgørende for, at vi kommer helt i mål.

Særligt for de institutioner, der har afgivet oplysninger vedrørende særlige forhold i forbindelse med årsafslutningen i det tidligere fremsendte spørgeskema; I vil finde disse oplysninger indeholdt i jeres drejebøger senest den 22. december 2023.

Har I spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte Kundebetjening.

Kontakt Statens Administration

Find drejebøgerne i Kundeportalen