Anvendelse af periodisering via IndFak

Momsen på bevillingsfinansierede aktiviteter skal følge finansåret, således at både selve driftsudgiften og refusionsmomsen placeres i regnskabsåret/finansåret.

Det er muligt at anvende IndFak til periodisering af udgifter.

Tidligere var det ikke muligt at anvende IndFak til periodisering af udgifter mellem årene.

Vær dog opmærksom på, at der gælder andre regler, såfremt det ikke er bevillingsfinansieret aktiviteter, altså indtægtsdækket virksomhed. Disse aktiviteter er underlagt Skats momsregler. Statens Administration vil være opmærksom herpå, når vi observerer fakturaer, der er modtaget i 2024, men vedrører udgifter i 2023 og vedrører et delregnskab, som peger på indtægtsdækket virksomhed.

Læs mere om årsafslutningen.