Processen for tilbagedatering af rejseafregninger i RejsUd ændres pr. 1. november 2023

14-08-2023
Statens Administration Regnskab

Ændret funktionalitet i Navision Stat betyder, at Statens Administration ændrer proces for tilbagedatering af rejseafregninger i RejsUd i forbindelse med periodeluk og årsafslutning.

Statens Administration vil fremover følge Økonomistyrelsens anbefaling om at angive dato for afrejse direkte i RejsUd. Derved bliver afstemningen mellem RejsUd og Navision Stat korrekt, og det undgås, at der indberettes fejlagtig information til SKAT.

Den ændrede proces betyder, at det fremover er institutionens rejsekontrollant og/eller godkender, der er ansvarlig for, at datoen i RejsUd stemmer overens med bogføringsdatoen i Navision Stat. Når afregningen bogføres i Navision Stat med den valgte dato, vil den automatisk fremgå af den ønskede periode eller år.