Fremdatering er ikke længere muligt i PENSAB

PENSAB skal altid være opdateret med medarbejderens aktuelle skalatrin, da det er en pensionsrelevant oplysning, som ifølge PENSAB, jf. bekendtgørelsen om PENSAB §3, til enhver tid skal fremgå.

Der må således ikke længere fremdateres i forhold til fremtidige skalatrinsforløb, medmindre der er tale om kendte, snarlige ændringer, hvor der er sikkerhed for ændringen, som for eksempel ved fratrædelse, stillingsskifte eller lønforhøjelse.

Statens Administration har derfor ændret sin nuværende procedure, så det kun er muligt at indberette det aktuelle skalatrin. Vi sætter påmindelse på medarbejderen, når der sker en ændring i skalatrin.

I skal fortsat angive medarbejderens skalatrinsforløb, når I sender bestillinger på tjenestemænd.

Læs mere i bekendtgørelsen om PENSAB