Resultatet af årets kundetilfredshedsundersøgelse er nu klar

Hvad mener kunderne om Statens Administrations ydelser og service? Det har vi nu et opdateret billede af takket være vores kunders tilbagemeldinger.

2022 byder på en mindre tilbagegang i den gennemsnitlige tilfredshed

På en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst, ligger den gennemsnitlige tilfredshed på 3,9, som er en anelse lavere en sidste års gennemsnit på 4,0.

Vi har modtaget 175 besvarelser på i alt 226 udsendte spørgeskemaer, hvilket giver os en flot svarprocent på 78,8 – en forbedring fra sidste års svarprocent på 73,6.

”Vi er tilfredse med årets resultat, som, trods en minimal nedgang, stadig viser os, at kunderne generelt er tilfredse med det, vi leverer. Der er altid noget, vi kan forbedre, og det er netop den tætte dialog med vores kunder, der kan pege på, hvor de konkrete forbedringsmuligheder ligger gemt. Derfor er vi meget taknemmelige for, at så mange kunder har valgt at give deres mening til kende,” siger direktør Trine Nielsen.

Den videre proces

Vi har på Kundeforum den 20. september præsenteret nogle af de umiddelbare tendenser, vi ser i tilbagemeldingerne fra vores kunder. Vi er i fuld gang med at analysere de mange besvarelser mere grundigt, så vi kan gå meget mere i dybden med resultaterne, og derefter se på, hvilke handlinger de afstedkommer i det kommende års arbejdsprogram.