Indberetning til PSRM skal være Statens Administration i hænde senest den 9. december.

21-11-2022
Regnskab Årsafslutning 2022

Som udmeldt den 1. november er sidste frist for fremsendelse af liste over fordringer, der skal sendes til inddrivelse hos PSRM den 9. december 2022. Listerne sendes til Statens Administrations Kundebetjening på .