Generel bemyndigelseserklæring på regnskabsområdet

Regnskabskunder bedes indsende generel bemyndigelseserklæring på regnskabsområdet til Kundebetjeningen senest den 5. december 2022.

Statens Administration har i dag – den 18. november 2022 – udsendt en ny generel bemyndigelseserklæring på regnskabsområdet til alle primære regnskabskontakter i Kundeportalen.

Her angives blandt andet kontaktpersoner i P13.1, herunder hvilke fagområder der må godkendes for. Bemyndigelseserklæringen skal være indsendt senest den 5. december 2022 til Kundebetjening – regnskab@statens-adm.dk.

Kundebetjeningen vil løbende loade bemyndigelseserklæringen til Kundeportalen – dette vil være afsluttet den 14. december 2022.