Vejledning til håndtering af opkrævninger fra FerieKonto

På baggrund af henvendelser fra vores kunder vedrørende opkrævninger fra FerieKonto, har vi lavet en kort vejledning til håndtering af opkrævninger og tilgodehavender fra FerieKonto.

Status på Økonomistyrelsens gennemgang af fejl ift. gammel betalingsmodel

Økonomistyrelsen har gennemgået alle kunder med henblik på at afdække fejl i forhold til den gamle betalingsmodel, og institutionerne har ifølge Økonomistyrelsen nu fået de penge, de var berettiget til. Der skal derfor ikke længere indsendes sager vedrørende opkrævninger fra FerieKonto via Serviceportalen, som tidligere udmeldt af Økonomistyrelsen.

Sådan håndterer I fremadrettet opkrævninger og tilgodehavender fra FerieKonto

  • Alle betalinger fra SLS sker fremover automatisk via Økonomistyrelsen - det gælder både for time- og månedslønnede.
  • Økonomistyrelsen foretager betaling til FerieKonto den 15. i en måned for indberetninger til 1. lønkørsel og den sidste hverdag i måneden for indberetninger til 2. kørsel.
  • Indberetning til e-Indkomst sker i forbindelse med lønkørslen, og FerieKonto henter informationerne via e-Indkomst.
  • Hvis I modtager en faktura fra FerieKonto kan det skyldes, at indberetningen er modtaget hos FerieKonto, men betalingen først registreres senere.
  • Når I modtager en faktura fra FerieKonto, skal den betales af jer på samme måde som alle andre fakturaer. Det vil aldrig ske via Økonomistyrelsen/SLS. Betalingen bør ske rettidigt eller snarest muligt, da FerieKonto opererer pr. CVR-nummer og ikke pr. CPR-nummer. En forsinket betaling kan derfor medføre, at medarbejdere, som holder ferie, ikke får deres feriepenge udbetalt til tiden. Medarbejderen vil modtage et brev fra FerieKonto, hvor der står, at feriepenge ikke udbetales, fordi virksomheden skylder penge.
  • Økonomistyrelsen anbefaler, at fakturaer på renter altid skal betales så hurtigt som muligt – typisk er der en betalingsfrist på 4 dage, som gerne skal overholdes. Hvis fakturaen indeholder både feriepenge og renter skal man betale renterne med det samme, men resten kan vente til omkring betalingsdatoen hhv. 15. og sidste bankdag i måneden og der tjekke hos FerieKonto om feriepengene ikke er kommet ind.

Overblik over saldo hos FerieKonto

Er du i tvivl om, saldoen hos FerieKonto, kan du tjekke det på virk.dk, hvor beløbet fremgår under ”oversigt”.

Gå til virk.dk for at se saldoen

Statens Administration har ikke adgang til dette, medmindre der er indgået en særlig aftale.

Tilgodehavende hos FerieKonto

Modtager I et brev fra FerieKonto om tilgodehavende beløb, kan I kontakte FerieKonto og aftale udbetaling af hele eller en del af beløbet.

Økonomistyrelsen anbefaler at vente med at kontakte FerieKonto til efter en betalingsdato, da der løbende sker udligning af beløbene.

Tidligere opkrævninger og indbetaling

Økonomistyrelsen anbefaler, at I kontrollerer betalingsoversigten og sikrer, at alle betalinger er udlignet.

Gå til virk.dk for at se betalingsoversigten

Skulle der være ældre opkrævninger, som ikke er udlignet, kan I kontakte FerieKonto for nærmere uddybning heraf.