Reminder vedr. salgsprovenu på anlæg

Danmarks Statistik opgør og anvender statens faktiske salgsindtægter af immaterielle og materielle anlægsaktiver i forbindelse med udar-bejdelse af offentlige finanser i nationalregnskabet.

Salg baseret på baggrund af aktivering af udviklingsprojekter samt ressort medtages.

For regnskaber, som betjenes af Statens Administration, foretager Statens Administration beregning og bogføring af salgsprovenuet én gang årligt på de omkostningsbaserede regnskaber.

Bogføringen skal foretages inden udgangen af periode 13.1.

Bogføringen sker på særligt oprettede statistikkonti:

  • Konto 5284, Salgsværdi af anlæg (kredit).
  • Konto 5287, Modkonto til 5284 salgsværdi (debet).

Hvis der foretages en bogføring, orienteres I om dette efterfølgende.