Bevillingsafregning

Periode 13.1 løber frem til 1. februar 2022.

I forhold til DDI-bestillinger vil posteringerne vedrørende årsafslutningen have førsteprioritet. Såfremt der måtte være særlige prioriteringer, bedes I kontakte jeres respektive finansteam.

Find jeres kontaktperson her

Vær opmærksom på, om feriepengeforpligtelse, likviditetsregulering og lønkørslen er bogført, samt at der er foretaget afskrivning af anlæg, inden I fremsender jeres endelige bevillingsafregning. Hold tæt kontakt til jeres finansteam.

Bevillingsafregninger for 2022 skal være afsluttet og bogført i Navision i periode 13.1 senest tirsdag den 1. februar 2022. For at sikre en effektiv behandling af bevillingsafregningerne hos Statens Administration, bedes I navngive jeres DDI-bestillinger til bevillingsafregningerne som følgende:

”Bevillingsafregning 2021 behandles af Finans”

I forbindelse med indsendelse af DDI-bestillingen skal jeres finansteam altid kontaktes. Når sidste bevillingsafregning er bogført, spærres der for yderligere bogføring.

Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte jeres finansteam.