Ændring af blanketten ”Ny sygdom” for covid-19-relateret fravær

Vi har tidligere informeret om jeres muligheder i forbindelse med søgning af refusion fra første sygedag grundet covid-19. Vi foretager nu en mindre justering af blanketten ”Ny sygdom”.

Covid-19-indberetninger

Vi modtager et stadigt stigende antal blanketter, hvor fraværet er begrundet i covid-19, og vi vurderer derfor et behov for at foretage en mindre justering af vores blanket ”Ny sygdom”.

I vores nyhedsbrev udsendt den 17. december beskrev vi proceduren med udfyldelse af bemærkningsfeltet. Den procedure ændres nu, så der i stedet skal udfyldes et nyt, obligatorisk felt på blanketten. Dette til sikring af en effektiv håndtering af jeres indmeldinger.

Se det tidligere udsendte nyhedsbrev fra 17. december 2021

For kunder, der benytter vores blanketløsning

Til spørgsmålet ”Er fravær grundet covid-19?” skal I nu vælge en af følgende valgmuligheder i den nye drop-down-menu:

  • Nej
  • Covid-19-smittet
  • Covid-19 nær kontakt isolation

Bemærk! Blanketten kan ikke afsendes, hvis feltet ikke er udfyldt.

I forbindelse med ændringen beder vi jer så vidt muligt undgå at udfylde bemærkningsfeltet.

For kunder, der har mTIME-aftale med Statens Administration

Ændringen har ingen betydning for jer, der har en mTIME-aftale hos os. Vi fortsætter med den nuværende procedure.