Undersøgelse af kundetilfredshed indledes onsdag den 24. august 2022

Som kunde har du snart mulighed for at fortælle os i Statens Administration, hvordan vi kan blive bedre til at servicere og understøtte jer ift. løn, refusion og/eller regnskab.

Alle kunder modtager et link til et elektronisk spørgeskema den 24. august 2022. Sidste frist for at indsende jeres besvarelser er tirsdag den 6. september 2022.

Undersøgelsen er et vigtigt værktøj for vores dialog med jer som kunder om forventninger og ønsker til vores ydelser og serviceniveau. Vi håber derfor, at I vil tage jer tid til at udfylde spørgeskemaet, så vi får det bedst mulige grundlag for vores videre samarbejde.

Resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen præsenterer og drøfter vi på Kundeforum den 20. september 2022 samt på opfølgende kundemøder. Hovedresultaterne offentliggøres desuden på www.statens-adm.dk til oktober.