Status på tilsynet med Statens Administration

09-08-2022
Statens Administration

Kontor for Revision og Tilsyn, der varetager Finansministeriets departementale tilsyn med blandt andet Statens Administration, har afgivet sin årlige tilsynsberetning til Statens Administrations kunder.

Tilsynet med Statens Administrations opgavevaretagelse Kontor for Revision og Tilsyn udarbejder årligt en status på tilsynet med Statens Administration og som noget nyt i år også en status på Statens Administration som databehandler. Begge produkter offentliggør vi for vores kunder til brug for deres egen opfølgning på anvendelsen af Statens Administration.

Tilsynet vælger årets tilsynsaktiviteter ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. For 2021 har tilsynet gennemført opfølgning på tidligere tilsynsbemærkninger og gennemgang af udvalgte nøglekontroller inden for hovedområderne løn- og regnskabsmæssige udbetalinger, brugerrettighedsstyring samt informationssikkerhed, GDPR og Statens Administration som databehandler.

Der er ved tilsynets opfølgninger og gennemgange fremført tilsynsbemærkninger og anbefalinger, som bidrager til yderligere at styrke de interne forretningsgange og kontroller i Statens Administration. Som noget nyt i år er der som nævnt lavet tilsyn på Statens Administration som databehandler. Tilsynet omfatter de forpligtelser, der påhviler Statens Administration som databehandler i henhold til databeskyttelsesforordningen.

Tilsynet har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.

Læs mere om tilsynet med Statens Administration