Ny vejledningsydelse gør det mere enkelt at arbejde med finansiel risikostyring og interne kontroller

10-08-2022
Statens Administration

Få hjælp til at kortlægge, analysere og vurdere jeres interne kontrolmil-jø, så I sikrer korrekt regnskabsaflæggelse.

I april 2020 udgav Økonomistyrelsen en vejledning med initiativer til styrkelse af den interne kontrol, herunder krav til kortlægning af interne finansielle kontroller og løbende udførelse af risikovurdering.

Statens Administration tilbyder nu hjælp med tilrettelæggelse af et effektivt internt kontrolsystem, der imødeser kravene til risikovurdering, sikrer design- og funktionelt effektive kontroller samt opretholder funktionsadskillelse.

Vi kalder vejledningsydelsen for ”Intern finansiel kontrol” og tilbyder to serviceniveauer afhængigt af jeres behov. Standardydelsen rummer en introduktion til kra-vene for intern finansiel kontrol, målrettet vejledning til risikovurdering og organisering af initiativer baseret på det aktuelle kontrolmiljø.

Den udvidede vejledningsydelse rummer desuden onsite facilitering og skabelonopsætning, hvor vi er med jer hele vejen fra udvælgelse af væsentlige og risikofyldte forretningsgange til formulering af regnskabsintruks. Vælger I den udvidede vejledningsydelse, tilbyder vi desuden løbende sparring og vejledning efter behov i forbindelse med efterfølgende vedligehold af jeres interne kontrolmiljø.

Fælles for de to serviceniveauer er et opstartsforløb, hvor vi, med udgangspunkt i jeres modenhed i forhold til intern finansiel kontrol, målretter et vejledningsforløb, der ruster jer til at kunne arbejde sikkert og effektivt med risikovurderinger og jeres interne kontrolmiljø, som I er ansvarlige for lever op til Økonomistyrelsens krav.

Er I interesserede i at vide mere om Intern finansiel kontrol, og hvordan det kan hjælpe jer godt på vej til et effektivt internt kontrolmiljø, kan I læse mere i vores servicebeskrivelse eller kontakte jeres kundecontroller.