Større tilfredshed blandt vores kunder

29-09-2021
Statens Administration

Kundetilfredshedsundersøgelsen er gennemført, og vi ser på de indledende resultater.

I august og september har vi modtaget 156 besvarelser på de i alt 212 udsendte spørgeskemaer i den årlige kundetilfredshedsundersøgelse (KTU). Det giver en svarprocent på 73,6 procent. En anelse lavere end sidste års 82,7 procent, da vi i år har udsendt til et større antal kunder, men modtaget samme mængde besvarelser. Til gengæld er den gennemsnitlige tilfredshed vokset fra 3,9 i 2020 til 4,0 i 2021. Tak for alle jeres besvarelser – vi står et godt sted i Statens Administration.

Ser vi nærmere på kundernes ønsker til forbedringer, drejer det sig især om vores portaler, hjemmeside og kommunikation på tværs af Statens Administration, ligesom de ønsker flere kundemøder. Derudover går ønskerne på kortere sagsbehandlingstid, hurtigere behandling af rykkere og at regnskabserklæringen bliver mere smidig og brugbar.

Den videre proces

Vi har på Kundeforum den 20. september løftet sløret for nogle af de overordnede resultater. Vi er i fuld gang med at analysere de mange besvarelser mere grundigt, så vi kan gå meget mere i dybden med resultaterne, og hvad de konkret betyder for det kommende års arbejdsprogram.