Nyhed på Epicenteret: visning af risici og kontroller

Vores kunder kan nu i Epicenteret se en beskrivelse af identificerede risici og få indblik i koblingen til Statens Administrations interne kontroller.

Statens Administration har et stort fokus på at sikre en høj kvalitet i vores ydelser, så de giver værdi for vores kunder. Som led i dette har vi gennem længere tid arbejdet med kortlægning af iboende risici og kontroller i vores kundevendte lønudbetalingsprocesser.

Vi kommer til løbende at udbygge denne kortlægning, så den også omfatter vores processer på andre regnskabsområder. Formålet er at stille helt skarpt på, hvor vi skal fokusere ekstra og sikre, at vi sætter de rigtige og mest effektive kontroller op. På den måde kan vores kunder trygt overdrage opgaveløsningen til os med en forvisning om, at den håndteres på den bedste måde.

Vores kortlægning har desuden til formål at øge gennemsigtigheden af Statens Administrations lønprocesser, hvorfor kunderne fremover kan se risici og deraf følgende kontroller, som er defineret i Statens Administrations del af opgavesplittet. Det skal bidrage til, at vi i den samlede proces, end-to-end, kan tilrettelægge den mest hensigtsmæssige opgaveløsning – også på kontrolopgaven – så vi ikke bruger ressourcer på de samme opgaver.

Helt konkret kan ændringen ses afspejlet i vores Epicenter, hvor røde trekanter vil dukke op i procesflowet. Når kunderne klikker på de røde trekanter, får de en beskrivelse af identificerede risici samt indblik i koblingen til de interne kontroller, som varetages af Statens Administration.

 

Læs mere om Epicenteret og download den nye vejledning om visning af risici og kontroller