Direktørbrev

09-07-2021
Statens Administration

Sommeren står for døren, og jeg kan se tilbage på de første seks måneder som direktør for Statens Administration.

Kort efter jeg startede, var jeg på virtuelt besøg hos langt størsteparten af vores kunder, dels for at gøre status for samarbejdet og dels for at hilse på.

Jeg oplever i mit daglige arbejde, at de virtuelle besøg i foråret har været nyttige og bidraget til et godt indblik i spændvidden i opgaveporteføljen og for vigtigheden af kunderelationen.

I det seneste halvår har vi i Statens Administration leveret ydelser til vores kunder inden for vores kerneforretning, og opfølgningen på driften i det første halve år ser samlet set ud til at give servicemål i grøn.

Som en del af vores formål med at bidrage til effektiv administration har det første halvår også budt på yderligere optimering af processer og automatisering af arbejdsgange samt udvikling af nye ydelser inden for finansiel controlling, som snart kan tilbydes jer.

Jeg vil gerne takke for de mange konstruktive input og dialoger, som vores kunder bidrager med.

I Statens Administration træder vi nu ind i en ny strategiperiode, der sætter retningen frem mod 2025. Flere af vores kunder har været bidragende hertil tilbage i 2020 – både gennem interviews og workshops. Jeg er glad for deltagelsen, og jeg kan – uden at løfte sløret helt – sige, at disse inputs har været med til at forme den endelige strategi.

Med strategien sætter vi fokus på løsninger. Løsninger, der fortsat gør Statens Administration til garant for sikker og effektiv drift. Men også nye helhedsløsninger, der tænker vores opgaveløsning ind i et endnu bredere perspektiv - et 'end-to-end-perspektiv' - der skal sikre sammenhæng mellem regler, rammer, systemer og praksis i opgaveløsningen.

Strategiens overskrift er derfor SAMmentænkte løsninger, og de tre strategiske pejlemærker lyder sådan her:

  • Vi sætter standarden: Statens Administration sætter standarden for effektiv administration og for morgendagens løsninger på tværs af den offentlige sektor. Det gør vi ved at levere og udvikle flere og attraktive ydelser af høj kvalitet.
  • Vi skaber værdi: Statens Administration skaber sammenhæng og værdi på tværs af opgaver og ansvar. Det gør vi ved at sikre helhedsorienterede løsninger i samspil med kunder og andre samarbejdspartnere.
  • Vi formidler viden: Statens Administration formidler viden kompetent og leverer relevante løsninger. Det gør vi ved at udvikle og omsætte ekspertkompetencer til gavn for kunderne.

Vi præsenterer strategien efter sommerferien, og fortæller hvad udmøntningen af strategien betyder for vores kunder og samarbejdet til Kundeforum i september.

Henover sommerferien varetager vi som vanligt løn- og regnskabsopgaver for vores kunder og står fortsat til rådighed for spørgsmål.

Med ønsket om en god sommer,

Trine Nielsen