Regnskabserklæringen periode 12 og 13

Statens Administration lukker regnskabserklæringen for periode 12 torsdag d. 21. januar 2021.

Hvis I ønsker, at Statens Administration skal følge op på jeres kvitteringssvar for periode 12, med evt. rettelser til periode 13.1 bedes I indsende kvitteringssvaret senest tirsdag d. 26. januar 2021.

Statens Administration lukker regnskabserklæringen for periode 13 mandag d. 15. februar 2021, og I bedes indsende kvitteringssvaret senest tirsdag d. 23. februar 2021.