Angivelse af bogføringsdato i RejsUd

Husk korrekt angivelse af bogføringsdato i RejsUd, såfremt afregningen skal bogføres i gammelt år.

Billede af menuen for angivelse af bogføringsdato

I forbindelse med årsafslutningen, er det vigtigt, at forholde sig til hvilket år afregningen vedrører, og angive korrekt bogføringsdato i RejsUd. Det er muligt både for rekvirent, kontrollant og godkender at påføre en retvisende bogføringsdato. Bogføringsdato angives i RejsUd på ovenstående ikon.