Ny funktion i Navision Stat

Her ved udgangen af uge 34, idriftsættes der en log på betalingsoplysninger i Navision Stat.

Anvendelsen af loggen vil være  obligatorisk, pilotperioden har kørt fejlfrit og alene fået udfald, hvor nedenstående oplysningerne ikke har stemt overens.

Hvad betyder det så for jer?

Som kunde vil I opleve, at såfremt betalingsoplysningerne og/eller betalingsmåden på en given faktura ikke stemmer overens med oplysningerne på kreditorstamkortet, vil en faktura blive afvist i indlæsning fra IndFak. Det skal herefter kontrolleres og verificeres, at betalingsoplysningerne og/eller betalingsmåden er korrekt. Ved afvigelser vil vi bede jer bekræfte med en note på fakturaen i IndFak, at det er i orden, at den betales til betalingsoplysningen, som står anført på fakturaen. Betalingsoplysningerne vil vedrøre bankkontonummer o. lign, mens betalingsmåden vedrører, hvorvidt der betales via bank- eller girokortoverførelse.

Såfremt betalingen sker til Nem-konto, og vi ved opslag i CVR-registeret kan verificere cvr-nummeret, godkender vi fakturaen uden af afvise.

Dette er en ny funktion både for jer og os, så vi må hjælpe hinanden igennem de få udfordringer, der må blive af den nye funktion.

Har I spørgsmål er i velkomme til at kontakte Statens Administrations Servicedesk via Serviceportalen.