Trolle Klitgård Andersen er fratrådt sin stilling som direktør i Statens Administration

02-09-2020
Statens Administration Løn Regnskab Robotter Driftsstatus Refusion

Trolle Klitgård Andersen er 1. september 2020 fratrådt sin stilling som direktør for Statens Administration efter gensidig aftale.

Fratrædelsen skal ses i sammenhæng med, at Trolle Klitgård Andersens åremål udløber.

Direktør i Økonomistyrelsen, Poul Taankvist, udtaler:

Trolle har ydet en stor indsats i Statens Administration, siden han tiltrådte stillingen som direktør for snart fem år siden. Han var en central drivkraft i flytningen af styrelsen fra København til Hjørring, og han har formået at sikre en stabil og sikker drift under etableringen af Statens Administration på Arsenalvej. Jeg ønsker Trolle held og lykke fremover og takker for den store indsats og de resultater, han har leveret som direktør for Statens Administration.

Kontorchef for kontoret for Kunder og Kvalitet i Statens Administration, Per Helmer Roos, er konstitueret midlertidigt i stillingen som direktør for Statens Administration fra den 1. september 2020 og frem til, at en ny direktør kan træde til. Stillingen vil blive slået op med henblik på permanent besættelse hurtigst muligt.