Tak for deltagelse i årets kundetilfredshedsundersøgelse

Hvad mener kunderne om Statens Administrations ydelser og service? Det giver kundetilfredshedsundersøgelsen for 2020 et godt billede af.

Kundetilfredshedsundersøgelse

Fortsat fremgang for Statens Administration

I alt har 82,7 procent af kunderne svaret på spørgsmålene, og der er kommet mange gode bemærkninger, som kan bruges til at forbedre den løbende kundekontakt og de services, der leveres. Vores kunder skal have en stor tak for deltagelse i årets undersøgelse.

På en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst, ligger den gennemsnitlige tilfredshed på 3,9 sammenlignet med 3,8 i 2019.

”Vi er glade for den fortsatte stigning i kundetilfredsheden. Det bekræfter os i, at vi er på rette vej og giver rum til at nytænke og styrke relationen til kunderne. I 2020 har vi haft et stærkt fokus på en yderligere standardisering af vores services. Dette med henblik på at skabe et fundament for fortsat effektivisering og bedre kvalitet. Det er helt afgørende, at vores kunder bakker op”, lyder det fra konstituerede direktør Per Helmer Roos.

3 fokusområder for 2021

Kundetilfredshedsundersøgelsen giver viden om kundernes oplevelser og erfaringer med Statens Administration og er et værdifuldt dialogværktøj i det kontinuerlige forbedringsarbejde. Med afsæt i den respons, vi får, vil vi arbejde på at forbedre vores services og ydelser samt kontakt til vores kunder.

Derfor har vi identificeret følgende 3 fokusområder for 2021:

  • Fortsat fokus på effektivisering og udmøntningen af effektiviseringsinitiativer til gavn for kunderne, herunder en mere simpel og systemunderstøttet kundekontaktmodel

  • Større effekt af kundemøderne, herunder øget frekvens ved udnyttelse af digitale muligheder

  • Formulering af ny strategi og strategiske pejlemærker for de kommende år med afsæt i kundernes udtalte behov og perspektiver

Fokusområderne blev præsenteret og godt modtaget ved Kundeforum den 23. september 2020, hvor Per Helmer Roos præsenterede resultaterne for Statens Administrations kunder. Statens Administration vil løbende holde kunderne informeret om fremdriften på ovenstående tre fokusområder.

Udvikling i perioden 2010 - 2020

Den gennemsnitlige tilfredshed på en skala fra 1- 5.