Personaletilpasning i Statens Administration

Statens Administration har i dag meddelt alle medarbejderne, at styrelsen i efteråret står over for en større personaletilpasning, som forventes at omfatte ca. 20-25 medarbejdere ud af styrelsens knap 300 ansatte.

Baggrunden for personaletilpasningen er, at der gennem de senere år er sket en øget standardisering og automatisering af Statens Administrations opgavevaretagelse.

Mange af de klassiske manuelle og taste-tunge opgaver i løn- og regnskabs-administrationen er faldet bort med et ændret ressource- og kompetencebehov som konsekvens.

Det er nødvendigt at tilpasse bemandingen i styrelsen, hvis den fortsat skal kunne levere administrationsydelser til staten til konkurrencedygtige priser.

Konstitueret direktør Per Helmer Roos udtaler:

Vi har i løbet af de seneste år gjort, hvad vi kunne, for at undgå afskedigelser blandt andet ved at udbygge kunde- og opgaveporteføljen, men der er desværre ikke længere nogen vej uden om en personaletilpasning. Det er meget beklageligt for de medarbejdere, der bliver afskediget, og vi er meget opmærksomme på, at hjælpe dem så godt videre i deres arbejdsliv som muligt. 

Per Helmer Roos tilføjer:

Det er vores ambition, at der på sigt skal samles endnu flere opgaver i Statens Administration. En forudsætning herfor er, at Statens Administration løbende arbejder med at udvikle og automatisere opgaveporteføljen for fortsat at udgøre et attraktivt administrativt servicecenter for de statslige institutioner.