Statens Administration afholdt igen Forum for statslige regnskabschefer

Den 22. oktober var Statens Administration klar til at byde regnskabschefer i staten velkommen, men denne gang forgik det ikke ved fysisk fremmøde, men online via Skype.

Det blev en eftermiddag med forskellige interne og eksterne oplæg, sparring og dialog.

Formålet med forum for statslige regnskabschefer er, gennem en løbende og tæt dialog med kunderne, at sikre den fortsatte udvikling af Statens Administration, herunder særligt fokus på udviklingen af vores partnerskaber med kunderne gennem sparring og dialog.

Mere end 75 deltagere fra 16 forskellige ministerområder deltog for at høre oplæg og drøfte ydelser og leverancer fra Statens Administration.

På dagen fyldte emner som standardisering og intern finansiel kontrol. Vi oplevede en stor interesse fra kunderne, og fik mange spørgsmål og input undervejs.

Næste møde afholdes i april 2021.