Prisreduktion på standardydelser

01-10-2020
Statens Administration Løn Regnskab Robotter Refusion

Statens Administration reducerer priserne på standardydelserne varigt med 5 pct fra og med 4. kvartal 2020.

Det er en helt central del af Statens Administrations shared service-virksomhed, at ydelserne til jer som kunder leveres stadig mere omkostningseffektivt. 

Siden Statens Administrations etablering er de statslige omkostninger til løn- og regnskabsadministration faldet meget betydeligt som følge af stordriftsfordele.

Stordriftsfordele betyder aktuelt, at Statens Administration i et værdifuldt samarbejde med jer kunder nu er meget langt med en standardisering af løn- og regnskabsydelserne. Ved et samtidigt sats på automatisering og software-robotter, hvor Statens Administration i dag udgør et offentligt videns- og udviklingscenter, betyder dette, at ydelserne fremover kan leveres stadig mere omkostningseffektivt.

På baggrund af denne udvikling reduceres priserne som nævnt på standardydelserne inden for løn- og regnskabsadministration derfor varigt med 5 procent fra og med 4. kvartal 2020.

En stor tak rettes til jer kunder for løbende at medvirke til de opnåede effektiviseringer i Statens Administration.

Læs prisfolderen 2020