Den regnskabsmæssige håndtering af opregulering af feriepengeforpligtelsen primo 2020

05-10-2020
Statens Administration Løn Regnskab Robotter Refusion

Jf. vejledning fra Økonomistyrelsen af 30. september 2020 skal der foretages en opregulering af feriepengeforpligtigelsen primo 2020.

Således at det arbejdsgiverbetalte pensionsbidrag og tjenestemandspensionsbidrag til § 36 Pensionsbidraget medtages i beregningsgrundlaget for opgørelse af løn for skyldige feriedage.

For statslige institutioner, der serviceres af Statens Administration, sendes primokorrektionsskemaet direkte til Statens Administration. Skemaet skal ikke godkendes af Økonomistyrelsen, godkendelsen sker hos Statens Administration.

Det bemærkes, at beregning af opreguleringen af feriepengeforpligtelsen alene må omfatte de ændringer i beregningsgrundlaget, der er nævnt i Økonomistyrelsens vejledning. Alle andre forhold skal være uændret i forhold til, hvad der var gældende i beregningen og registreringen af feriepengeforpligtelsen ultimo 2019.

Hvis en statslig institution mener, at genberegningen helt undtagelsesvis skal suppleres med øvrige forhold, skal der rettes direkte henvendelse til Økonomistyrelsen med henblik afklaring herom.

Primokorrektionen vedhæftes som dokumentation til en DDI, hvor der i bestillingsbeskrivelsen anføres følgende tekst ” Regulering feriepengeforpligtigelse 2020, håndteres af finans” og indsendes til Statens Administration senest 30. oktober 2020.

For de statslige institutioner, som allerede har indgået aftale med Statens Administration i januar 2020 om, at det er Statens Administration, der forestår opgørelsen af feriepengeforpligtelsen, vil Statens Administration genberegne feriepengeforpligtelsen.

Statens Administration sender genberegningen til godkendelse hos den statslige institution senest 23. oktober 2020. Institutionen fremsender efter godkendelse udfyldt primokorrektionsskema til Statens Administration, som en DDI, senest 30. oktober 2020, hvor der i bestillingsbeskrivelsen anføres følgende tekst ” Regulering feriepengeforpligtigelse 2020, håndteres af finans”.

Find skabelon til dokumentation af primokorrektioner