Tilbud om beregning af feriepengeforpligtelsen for 2021

09-11-2020
Løn Statens Administration

Nyt tilbud fra Statens Administration

Såfremt man i forbindelse med årsskiftet ønsker at få Statens Administration til at beregne feriepengeforpligtelsen med baggrund i gennemsnitsmetoden for 2021, bedes man udfylde nedenstående blanket og indsende den til .

Vær opmærksom på, at blanketten skal være Statens Administration i hænde senest mandag den 4. januar 2021.

Beregningen vil blive leveret til bestiller senest den 11. januar 2021, såfremt blanketten er modtaget rettidigt.

Økonomistyrelsen har valgt, at feriepengeforpligtelsen skal registreres ud fra de eksisterende regler, der er fastlagt i den gældende vejledning om beregning og bogføring af feriepengeforpligtelser.

Opgørelsen af feriepengeforpligtelsen for ansatte foretages efter samme metode, som hidtil har været gældende. Antal feriedage, som de ansatte har til gode, vil dog være på et lavere niveau i forhold til tidligere, idet 25 dages ferie er indefrosset.
Ved gennemsnitsmetoden, vil der skulle tages udgangspunkt i, at den enkelte medarbejder i gennemsnit har 9,5 feriedage til gode. Som det tidligere har været gældende, skal der foretages en sandsynlighedsvurdering af, hvorvidt anvendelse af 9,5 feriedage i beregningen giver et retvisende billede af feriepengeforpligtelsen for den givne institution.

Der henvises i øvrigt til Økonomistyrelsens nye vejledning af september 2020, hvori det beskrives, hvorledes feriepengeforpligtelsen i henhold til den nye ferielov og forpligtelsen for den indefrosne ferie skal håndteres i regnskabet fremadrettet.

Hent Blanket til bestilling af ferieforpligtelse