Organisatoriske justeringer i Statens Administration

02-11-2020
Statens Administration Løn Regnskab Refusion

Som følge af personaletilpasning i Statens Administration her i efteråret har styrelsen gennemgået en mindre organisatorisk justering.

Justeringen medfører, at nogle af vores kunder vil opleve at få tilknyttet en ny teamleder og medarbejdere i forbindelse med vores varetagelse af løn-, refusions- og regnskabsopgaver.

For regnskabsområdet træder justeringen i kraft den 3. november 2020 og for løn- og refusionsområdet træder justeringer i kraft den 6. november 2020.

Vi vil derfor i den kommende tid kontaktede af vores kunder, der er berørt af ændringerne.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med alle vores kunder.