Ændringer i ferieblanketten

I forbindelse med den nye ferielov er der en del tilpasninger både i lønsystemet og i måden at registrere på, således der kan ske korrekt afregning til Feriekonto.

Det betyder, at det er nødvendigt at tilpasse ferieblanketten, således I har mulighed for at indberette de korrekte data til Statens Administration.

Vi frigiver en ny ferieblanket i denne uge. Der vil i den nærmeste tid kunne forekomme flere ændringer til blanketten.

De vigtigste punkter, der er ændret i blanketten, er:

  • Hvis medarbejderen har afholdt alt ferie for indeværende år, skal særlig feriegodtgørelse udbetales. Dette gøres ved at markere i sats 2 og feltet udfyldes herefter automatisk.
  • Felterne vedr. overgangsperioden er fjernet.
  • Feltet om udbetaling af ferie for sidste år er fjernet, da dette ikke er en mulighed jf. den nye ferielov.
  • Felterne vedr. ferie for forrige år er fjernet.
  • Der er indsat en tekstboks, som oplyser, at særlige feriedage for forrige år ikke kan udbetales efter 30.04.xx, men skal overføres og udbetales sammen med sidste år.

Er der spørgsmål til ovenstående, så kontakt gerne jeres tilknyttede lønteam eller teamleder.