Lønforum bød på nye standarder og måder at arbejde på

Statens Administration afviklede onsdag den 11. november 2020 vores årlige Forum for lønansvarlige i staten.

Forum for lønansvarlige er vores mødested hvor vi ser tilbage på det forgangne år og ikke mindst ser fremad og præsenterer de planer vi har for det/de kommende år.
I år var der knap 100 engagerede deltagere, der havde valgt at bruge et par timer sammen med os, hvilket vi er meget glade for.

Dagsordenen var:

Billedet forestiller dagsordene´n for mødet: 1. Indledning v/ Per Helmer Roos, konstitueret direktør i Statens Administration, 2.  Driftsstatus fra Statens Administration – Løn og refusionv/ Birthe Madsen, teamleder i Statens Administration, 3. Præsentation af ny standard på løn og refusionv/ Christian Nielsen, kontorchef i Statens Administration, 4. Pause, 5. Nyt fra Økonomistyrelsenv/ Victor Moore Tresgallo, teamleder i Økonomistyrelsen, 6. Ny måde at arbejde på i Statens Administration – Lønv/ Pia Sommergreen Bengtsen, teamleder i Statens Administration, 7.  Beregning af feriepenge-forpligtigelsen og øvrige årsafslutningsaktiviteterv/ Anette Thomsen, teamleder i Statens Administration, 8. Spørgsmål og afrunding v/ Per Helmer Roos, konstitueret direktør i Statens Administration.

Vores konstituerede direktør Per Helmer Roos orienterede bl.a. om, at Statens Administration forventeligt ved årsskiftet får ny direktør og at vores strategi proces for de kommende år er udskudt til vedkommende tiltræder. Ligeledes gennemgik han i overordnede termer den gennemførte budgetanalyse og de ændringer denne vil medføre, herunder en kort orientering om den nyligt gennemførte personaletilpasning.

Ud over dette var der gennemgang af driftsstatus på løn og refusion, en orientering om den nye organisering efter personaletilpasningen, de nye standarder på løn og refusion, der er et udspring af budgetanalysen og planerne for udrulningen af disse.

Budgetanalysen anbefalede bl.a. en standardisering af vores services, hvilket starter i den kommende uge og som i videst muligt omfang vil følge udrulningen af Statens HR.

Kunderne blev præsenteret for resultaterne af vores årlige kundetilfredshedsanalyse, og vi var så heldige at have besøg fra Økonomistyrelsen ved teamleder Victor Tresgallo, der bl.a. orienterede om deres nye organisering, den nye lønseddel i SLS og fortalte om deres planer for fremtiden.

Ligeledes var der indlæg om status på driften, nye kunder og opgaver, vores nye måde at arbejde på efter overgang til 100 pct. digitalisering og information om reglerne om beregning af feriepengeforpligtelser.

Vi ser frem til næste Forum for lønansvarlige i foråret 2021, der forhåbentlig kan ske ved fysisk fremmøde.