Nyhedsbrev refusion vedrørende COVID-19

23-03-2020
Statens Administration Refusion

Midlertidig lovændring vedtaget som følge af COVID-19

Folketinget har vedtaget en midlertidig lovændring vedrørende udvidet ret for arbejdsgiver til refusion.

Lov nr. 212 af 17. marts 2020 gælder for fravær, hvor 1. fraværsdag er 27. februar 2020 eller senere. Loven gælder frem til den 1. januar 2021.

Lovændringen gælder for følgende situationer: 

  • Lønmodtageren/den selvstændige er syg pga. smittet med covid-19 eller er i karantæne, som følge af covid-19
  • Lønmodtageren/den selvstændige der ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med covid-19.

Lovændringen gælder fx ikke for følgende situationer:

  • Lønmodtageren/den selvstændige er i frivillig karantæne
  • Lønmodtageren er sendt hjem på grund af svigtende ordretilgang
  • Lønmodtageren/den selvstændige arbejder hjemme.

Dette betyder, at I som arbejdsgiver vil kunne få refusion, hvis fraværet skyldes covid-19, selvom der ikke er tale om uarbejdsdygtighed i sygedagpengelovens forstand. Er der tale om, at lønmodtageren helt eller delvist arbejder hjemmefra, vil refusionen helt eller delvist bortfalde efter lovens almindelige regler herom.

 

Indberetning til Statens Administration

Ved indberetning til Statens Administration, skal I som arbejdsgiver, indsende blanketten ”ny sygdom”, påført første og sidste fraværsdag samt notere ”covid-19” i bemærkningsfeltet.

Såfremt vi i stedet modtager mailagenter fra jeres timeregistreringssystem, vil det være at foretrække, at I opretter en ny tidsregistrerings pind, der hedder ”sygdom grundet covid-19” eller andet der indikerer, der er tale om ”covid-19”.

Denne mailagent skal vi modtage på 1. sygefraværsdag og efterfølgende hver dag indtil raskmeldingen modtages på lige vilkår som f.eks. §56.

Såfremt ovenstående mailagent ikke kan opsættes, bedes I fremsende anmeldelse på blanketten ”ny sygdom” som beskrevet ovenfor.

 

Frist for anmeldelse til Statens Administration

I forbindelse med anmeldelse af Kundens frist overfor SAM SAMs frist overfor udbetalingsmyndighederne Udbetalingsmyndighed

Sygdom/fravær op til 30 dage,med COVID-19

Anmeldes løbende, indenfor 2 måneder Senest 3 måneder efter første fraværsdag Kommune

Sygdom/fravær over 30 dage, med COVID-19

Anmeldes løbende, indenfor 4 uger Senest 5 uger efter første fraværsdag Kommune

Ovenstående frister følger den almindelige lovgivning og de frister, I kender fra sygdom på §56 og fleksjob.

Se alle vores øvrige frister her.

 

OBS

I underretningsbrevet til lønmodtageren vil de oplysninger, som er afgivet af arbejdsgiveren fremgå, herunder oplysningen om årsagen til anmodningen om tidlig refusion. Lønmodtageren har pligt til i Mit Sygefravær at svare på, om lønmodtageren er enig i arbejdsgiverens oplysninger. Hvis lønmodtageren ikke er enig, skal lønmodtageren angive, hvorfor lønmodtageren ikke kan bekræfte oplysningerne fra arbejdsgiveren. Lønmodtageren skal som udgangspunkt ikke selv afgive yderligere dokumentation for fraværet.

 

I kan læse mere om den nye lov via nedenstående link

STAR: Vejledning om udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19

NEMREFUSION: Midlertidig lovændring vedtaget som følge af COVID-19 (se senest nyt under arbejdsgiver)