Opdatering af Statens Administrations Kundeportal

28-05-2020
Statens Administration Løn Regnskab Driftsstatus Refusion

Det overordnede formål med opdateringen er at forbedre eksisterende funktionalitet og brugeroplevelse, således der forekommer et kvalitetsløft i henhold til drejebogen, aktionslister og kundernes kontaktpersoner.

New release

Udvikling og ændring af funktionalitet i Kundeportalen.

Der introduceres i denne opdatering formularer til oprettelse og redigering af kontaktpersoner.

Aktionslisten” som tidligere var placeret under menupunktet ”Møder” har fået sit eget menupunkt og bliver hermed mere synligt. Samtidig har aktionslisten fået nyt layout, som giver et bedre overblik over udestående aktionspunkter.


Drejebøger” var tidligere opdelt efter opgavernes frekvens på regnskabsområdet. Disse er fremover samlet under menupunktet ”Opgaver”, hvor der nu er mulighed for at vedhæfte fx konteringsvejledning samt tildele frekvensen på den enkelte opgave. Drejebøgerne på lønområdet har fået nyt menupunkt ”mTime”. Kontaktpersoner skal fremover opdateres i et nyt menupunkt ”Administration”.

Her vil det være muligt at oprette og redigere oplysningerne via formularen.


Vejledning til Kundeportalen vil være tilgængelig her på siden.