Oprettelse af etikette i IndFak

17-07-2020
Statens Administration Regnskab

I forbindelse med automatisering oprettes en ny etikette i IndFak.

I forbindelse med automatisering af kreditorprocessen opretter Staten Administration etiketten ”Frigivet til manuel behandling” i IndFak. Etiketten skal benyttes af IndFak robotten som et led i optimeringen af processen. Etiketten forventes implementeret senest ultimo august.