Periode 13.1 er åben

Nyt vedrørende årsafslutning

Periode 12 er nu lukket, og afslut år i Navision er foretaget, jf. Vejledning for årsafslutning.

Navision kan derfor tilgås igen.

Periode 13.1, der løber fra den 15. januar 2020 – 30. januar 2020 er nu åben. I forhold til DDI-bestillinger vil posteringerne vedr. årsafslutningen have førsteprioritet. Såfremt der måtte være særlige prioriteringer, bedes I kontakte jeres respektive finansteam.

Bevillingsafregninger for 2019 skal være afsluttet og bogført i Navision i periode 13.1 senest torsdag den 30. januar 2020. For at sikre en effektiv behandling af bevillingsafregningerne hos Statens Administration, bedes I navngive jeres DDI-bestillinger til bevillingsafregningerne som følgende:

Bevillingsafregning 2019 behandles af Finans

I forbindelse med indsendelse af DDI-bestillingen skal jeres finansteam altid kontaktes. Når bevillingen er bogført, vil der blive spærret for bogføringen.

Har I spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte jeres finansteam.