Udfordringer med Regnskabserklæringen P13

Bemærk følgende i pkt. 2,10 og 12 i Regnskabserklæringen

I forbindelse med en opdatering af LDV rapporter, har rapporten ”kontrol af moms” desværre ikke været funktionel siden 8. februar 2020.

 

Pkt. 10

Der er nu fundet en løsning, hvorved rapporten igen kan tilgås. Der dog stadig udfordringer hos de institutioner, der benytter dynamiske dimensioner. Her arbejdes der stadig på en løsning.

Dette har desværre den betydning, at rapporten ”kontrol af moms” ikke vil blive påført alle regnskabserklæringer for periode 13.2.

Det vil figurere på regnskabserklæringens punkt 10, hvis dette er tilfældet.

Økonomistyrelsens driftsstatus samt Serviceportalen vil løbende blive opdateret.

 

Pkt. 2

Der har i samme omgang været udfordringer med rapporten ”NS-SLS afstemning”.

Dette har betydet, at der er rapporter med fejl eller, at Statens Administration ikke har kunnet tilgå rapporten.

Det vil figurere i regnskabserklæringens punkt 2, hvis der har været udfordringer med denne rapport.

 

Statens Administration vil vedhæfte de manglende rapporter i regnskabserklæringens punkt 2 og 10, når dette igen er muligt.

 

Pkt. 12

Nedenstående medarbejder fremgår af jeres Navision brugerliste ved en fejl. Pernille er medarbejder i Økonomistyrelsens center for systemer og skal have rettigheden, men er ved en fejl blevet oprettet som INST. Medarbejderen er den 07-02-2020 ændret til CSY, hvorved hun ikke vil fremgå af brugerlisten fremover.

 

 

 

 

Vi beklager de udfordringer, dette måtte medføre.