Ny GIS-integrationsspecifikation

Statens Administration og Økonomistyrelsen implementerer ny GIS-integrationsspecifikation i august 2020.

Den nye integrationsspecifikation er tilrettet med de seneste ændringer til GIS-løsningerne, hvor SQL og TXT-format er udgået. GIS-løsninger, der opretter købsdokumenter, udgår og der er yderligere krav til excel-løsninger. Samtidig er der indført nye punkter, hvor I som kunde skal tage stilling til momsbehandlingen i løsningen. 

De nye krav på momsområdet sker som følge af revisionens behov for at kunne følge transaktionssporet på momsposteringerne fra GIS-posteringerne til moms-afregningen i Navision.

Integrationsspecifikationen indeholder også en versionsstyring af GIS-integrationen, da der løbende kan være behov for ændringer til integrationen. Statens Administration skal løbende kunne dokumentere, hvornår hvilke dele af GIS-integrationen er trådt i kraft.

I løbet af august vil I som kunder - fremfor at benytte mailpost kassen GIS@statens-adm.dk som er tilfældet i dag - skulle henvende jer via Statens Administrations Serviceportal. Der vil komme yderligere information herom, når ændringen træder i kraft.

Den nye GIS-integrationsspecifikation bliver præsenteret for GIS-leverandører på Webinar i uge 35.

Den nye integrationsspecifikation bliver tilgængelig på Økonomistyrelsens hjemmeside umiddelbart efter mødet