Nyt fra Statens Administration - september 2019

Nyt fra Statens Administration, hvor du kan læse mere om den nye ferielov og revisoradgang hos SKAT

Den nye Ferielov

Ændring i ferieafregningsblanketten

Som det fremgår af den nye ferielov, sker der en del ændringer, som også medfører ændringer i indberetningen til Statens Administration i forbindelse med afregning af ferie.

Vi er i gang med at tilrette blanketten ”Løn: Afregning af ferie og overarbejde”. Det betyder, at der tilføjes plads til at angive antal afholdte ferietimer samt antal arbejdstimer i overgangsperioden, som skal indefryses. Lønkoden til dette brug er 5002. Har du brug for indberetning nu og indtil blanketten er tilrettet, skal du skrive oplysningerne i bemærkningsfeltet på ferieafregningsblanketten.

OBS: Hvis der allerede er indsendt fratrædelsesblanketter med fratrædelse efter 31. august 2019, har vi valgt at vente med at indberette disse, medmindre der allerede er angivet oplysninger til brug for indefrysning. Statens Administration kontakter kunderne og beder om fremsendelse af oplysningerne.

Kort om ændringerne i ferieloven:

- Generelt

  • Ikrafttrædelse den 1. september 2020.
  • Ferie kan afvikles løbende – samtidighedsferie.
  • Ferieåret ændres til perioden fra den 1. september til den 31. august i det efterfølgende år.
  • Ferie kan afholdes i perioden fra den 1. september til den 31. december i det efterfølgende år (i alt 16 måneder).

- Overgangsperiode

  • Gælder i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020.
  • Feriepengene indefryses i ”Fonden for lønmodtagernes feriemidler”, indtil medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.
  • For medarbejdere, der fratræder i overgangsperioden, afregnes feriepenge til Feriekonto for perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019. For resten af overgangsperioden afregnes til ”Fonden for lønmodtagernes feriemidler”.
  • For medarbejdere, som fortsat er ansat ved overgangsperiodens udløb den 31. august 2020, sker der senere en automatisk beregning i SLS.
  • Medarbejdere, der har valgt 12% feriegodtgørelse i stedet for ferie med løn, beregnes med 12,5 % feriegodtgørelse, som afregnes til ”Fonden for Lønmodtagernes feriemidler”.

Derudover henvises der til Moderniseringsstyrelses vejledning

Revisoradgang hos SKAT i stedet for tast-selvkode

Vi opfordrer jer igen til at få givet Statens Administration revisoradgang

Revisoradgangen skal bruges til afstemning af eIndkomst, så det er vigtigt, at Statens Administration får adgangen. SKAT har på et møde oplyst, at tast-selvkoderne forsvinder på et tidspunkt, så derfor vil vi gerne være på forkant.

Vi vil meget gerne, at I får givet os adgangen inden den 31. oktober 2019. Adgangen skal gives på SKAT’s hjemmeside.

Bliv guidet igennem forløbet på SKAT's hjemmeside

Her skal I gå ind under ”Giv din revisor adgang til eIndkomst”.

For at kunne tildele revisoradgangen skal man være administrator. Se afsnittet ”Giv din administrator adgang til eIndkomst”. Bemærk, at det er muligt at indberette tildeling af adgangen uden at være administrator, men så virker det ikke.