Kundetilfredshed: Fortsat fremgang for Statens Administration

31-10-2019
Statens Administration Løn Regnskab Robotter Refusion

Hvad mener kunderne om Statens Administrations ydelser og service? Det giver kundetilfredshedsundersøgelsen for 2019 et godt billede af.

I alt har 78 procent af kunderne svaret på spørgsmålene, og der er kommet mange gode bemærkninger, som kan bruges til at forbedre den løbende kundekontakt og service i de enkelte teams.
På en skala fra 1-5 ligger den gennemsnitlige tilfredshed på 3,8 sammenlignet med 3,7 i 2018. Resultatet for Løn er 3,8 i år sammenlignet med 3,7 i 2018, mens Regnskab er steget fra 3,5 i 2018 til 3,9 i år.
”Vi er glade for den fortsatte stigning i tilfredsheden med vores services. Det bekræfter os i, at vi er på rette vej og giver rum til at nytænke og forbedre relationen til kunderne”, lyder det fra Per Helmer Roos, kontorchef for Kunder og Kvalitet, der har gennemført undersøgelsen.

Kunden i fokus


Vores kunder er overvejende tilfredse med vores services og ydelser og tilbagemeldingen er, at vi skal fortsætte med at arbejde videre på de forbedrende tiltag, som blev søsat sidste år. Det betyder, at Statens Administration fortsat vil have fokus på at forbedre kundekontakten:

1. Én indgang til Statens Administration
2. Bedre systemunderstøttet kundekommunikation
3. Mere kundeinddragelse

Fokusområderne blev godt modtaget ved Kundeforum den 23. oktober 2019, hvor direktør Trolle Klitgård Andersen og Per Helmer Roos præsenterede resultaterne for Statens Administrations kunder.
Kundetilfredshedsundersøgelsen giver viden om kundernes oplevelser og erfaringer med Statens Administration og er et værdifuldt dialogværktøj i det kontinuerlige forbedringsarbejde. Fokusområderne danner grundlag for arbejdsplan 2020.