Statens Administration afholdte igen Forum for lønansvarlige

Den 14. november 2019 stod Statens Administration klar til at byde lønansvarlige i staten velkommen på Scandic Copenhagen til en dag med forskellige interne og eksterne oplæg, sparring og dialog.

Hensigten med forummet er sammen med vores kunder at skabe mere værdi for løn- og personaleadministrative medarbejdere gennem kompetenceudvikling, dialog, vidensdeling samt løsnings- og erfaringsudveksling inden for løn- og personalerelaterede emner.

I går var der 75 tilmeldte fordelt på 17 ressortområder - men langt flere mødte op for at høre oplæg fra Statens Administration og dele erfaringer på løn- og personaleområdet; så det var for os en glædelig overraskelse.

På dagen fyldte emner som lønberetningen, introduktion til nye netværk og tilkøbsydelser. Her fortalte Michael Vierø fra Moderniseringsstyrelsen om flytningen af en række opgaver fra Finansministeriets Koncern HR til Statens Administration og om hvordan det har resulteret i mere tid til fokus på deres kerneopgave, en frigørelse af ressourcer og ikke mindst en økonomisk besparelse. Vi oplevede efter oplægget en stor interesse fra kunderne og havde mange gode samtaler om fordelene, kvalitet og risici forbundet med at flytte flere opgaver til Statens Administration.

Vi er glade for interessen og opfordrer alle vores kunder, som overvejer at flytte flere opgaver  til Statens Administration, til at kontakte os.

Dagsordenspunkter for dagen

13:00 – 13:15 Velkomst
v/ Trolle Klitgård Andersen, Statens Administration

13:15 – 13:35 Ny model for flytning af medarbejdere i forbindelse med ressort
v/ Pia Sommergreen Bengtsen, teamleder i Statens Administration

13:35 – 14:00 Eksempel på tilkøbsydelser samt kundecase
v/ Christian Nielsen, kontorchef i Statens Administration og Michael Vierø, regnskabschef i Finansministeriets Koncernøkonomi

14:00 – 14:15 Kontrolmatrix
v/Jacob Lindhardt, controller i Statens Administration

14:15 – 15:00 Kaffepause og gruppearbejde omkring Lønkontrolplaner

15:00 - 15:30 Ny styrelse - Medarbejder- og Kompetencestyrelsen samt ny ferie lov
v/ Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

15:30 – 16:00 Generel Kundeinformation
v/Per Helmer Roos, kontorchef i Statens Administration

Afrunding og evaluering af dagen
v/ Trolle Klitgård Andersen, direktør i Statens Administration