Statens Administration afholdte atter Forum for Regnskabschefer

Den 6. november 2019 stod Statens Administration klar til at byde regnskabschefer i staten velkommen hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) i Valby til en dag med forskellige interne og eksterne oplæg, sparring og dialog.

Formålet med forum for regnskabschefer er, gennem en løbende og tæt dialog med kunderne, at sikre den fortsatte udvikling af Statens Administration, herunder særligt fokus på udviklingen af vores partnerskaber med kunderne gennem sparring og dialog.

Deltagere fra 17 forskellige ministerområder mødte op for at høre oplæg fra Statens Administration og drøfte ydelser og leverancer fra Statens Administration.

Vi oplevede en stor interesse fra kunderne og havde mange gode samtaler på tværs af styrelserne.

Dagsorden


13:30 - 13:35 
Velkomst v/ Trolle Klitgård Andersen - Direktør i Statens Administration 

13:35 - 13:50
Standardisering og optimering v/ Trolle Klitgård Andersen - Direktør i Statens Administration 

13:50 - 14:20
Præsentation af Styrelsen for International Rekruttering og Integration v/ SIRI 

14:20 - 14:50
Indkøbsmodulet i IndFak v/ Jane Dalberg, Konsulent i Økonomistyrelsen 

14:50 - 15:30
Kaffepause – Netværk 

15:30 - 15:45
Status fra Regnskab v/ Gitte Beltoft – Kontorchef i Statens Administration 

15:45 - 16:00
Årsafslutning 2019 v/ Jan Melchiorsen – Kontorchef i Statens Administration 

16:00 - 16:15
Generel kundeinformation v/ Per Helmer Roos – Kontorchef i Statens Administration 

16:15 - 16:30
Afrunding v/ Trolle Klitgård Andersen – Direktør i Statens Administration