Husk robotdag i Miljøstyrelsen 28. november 2019

08-11-2019
Robotter Statens Administration Regnskab

Som lovet på Forum for regnskabschefer udsender vi her informationer om Robotdag i Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen inviterer til en dag fyldt med læring og sparring om robotter i regnskabsafdelingen, og vil derfor allerede nu bede jer reservere dagen i jeres kalendere.

Formålet med dagen er at give viden om, hvordan Softwarerobotter (RPA) fungerer samt praktisk erfaring med opbygningen af arbejdsgange og procesbeskrivelser, der er egnede til automatisering.

Målgruppen for dagen er medarbejdere inden for regnskab, IT og ledelsen.

Grundet et begrænset antal pladser er svarfristen sat til torsdag den 14. november kl. 12.00 og pladserne vil blive fordelt efter først-til-mølle-princippet.

 

Miljøstyrelsen håber, I har lyst til at deltage i en læringsrig dag på deres nye matrikel i Odense.

Nærmere dagsorden følger snarest med information om adresse, transportmuligheder, parkering mv.

 

Skriv til k cc. Charlotte Errebo Lindberg,  med oplysninger om:

  • Navn
  • Virksomhed
  • Funktion/Profession